ai转c4d渲染教程


关于ai转c4d渲染教程最佳答案


ai转c4d渲染教程


1.ps,ai制作的文字路径怎么导入c4d

答:AI保存的时候存成AI 8.0版本就可以直接用C4D打开了


关于ai转c4d渲染教程相关答案


2.C4D vray材质怎么转换成标准材质,能让C4D自带渲染。

问题:如果问题解决了,无论如何完成,图像都不会显示。 显然是AI8格式。 图片是完全正确的。
答:很高兴回答您的问题。 可以将ai8文件导入C4D文件中。 在对象中选择ai样条,然后按s以最大化显示。 如果没有样条,请检查ai文件是否为该文件的路径。 希望对您有所帮助!

3.c4d如何输出视频

答:您好,很高兴回答您的问题。 可以将其导入C4D中以调整灯光的材质和灯光渲染。 ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? 希望对您有所帮助!


了解更多ai转c4d渲染教程类似问题


c4d r19基础教程
c4dr19入门到精通教程合集
c4d包装盒建模教程

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐